Medigen

przychodnie.plPrzychodnie

,  hematolog

piątek 29.05.2020

Medigen
Medigen

Medigen
ul. Morcinka 5, paw. 19 01-496 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Medigen

Medigen Ośrodek Dawców Szpiku
Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy spełnia wyjątkową i unikalną misję na rzecz chorych na białaczki. Medigen to nie tylko podmiot leczniczy wykonujący skomplikowane i trudne badania diagnostyczne. Medigen to również wszechstronna pomoc chorym na białaczki i inne choroby hematologiczne. To takie nieformalne biuro spraw pacjentów zajmujące się wszelkimi problemami, na jakie napotykają chorzy i ich bliscy. Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy wykonuje szereg badań diagnostycznych służących zarówno leczeniu jak i profilaktyce.

Jako jedyne laboratorium w kraju posiadamy wszystkie certyfikaty (zobacz certyfikaty uzyskane przez Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy) niezbędne w krajach Unii Europejskiej i innych do zapewnienia najwyższej jakości naszych usług. Profil badań przez nas wykonywanych wymaga najwyższych umiejętności. Są to badania które decydują o życiu pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa biorcy i dawcy powstał międzynarodowy system akredytacji procesów dawstwa oraz pobierania szpiku. Według wytycznych międzynarodowych obowiązuje posiadanie certyfikatu EFI (European Federation of Immunogenetics) lub ASHI (American Society for Histocompatibility and Immunogenetics). Posiadana przez nas akredytacja daje gwarancję profesjonalizmu Podmiotu Leczniczego Medigen Sp. z o.o.

O naszej skuteczności świadczy ocena wyników naszej pracy co roku publikowana przez Poltransplant, który, w imieniu Ministerstwa Zdrowia, od 2001 roku organizuje konkursy na te świadczenia zdrowotne i ocenia naszą i innych pracę. Medigen jest najskuteczniejszym ośrodkiem dobierającym dawców do przeszczepu szpiku. Specjalizujemy się w najtrudniejszych doborach.

Posiadamy certyfikat ISO. Co roku, od początku działalności naszej firmy, bierzemy udział w międzynarodowej kontroli jakości oraz sprawdzamy nasze oznaczenia w Polsce. Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia (5 lat) na procedury i czynności w zakresie pobierania, przechowywania i testowania komórek i tkanek. Doborami dawców do przeszczepów zajmujemy się od początków historii polskiego przeszczepiania szpiku, zwłaszcza allogenicznego. Jesteśmy jej współtwórcami.
Kliniki transplantacyjne

Lista klinik posiadających akredytację NMDP

Akredytacja NMDP oznacza, że klinika ją posiadająca ma możliwość współpracy z tym największym rejestrem dawców szpiku na świecie. Kliniki nieposiadające tej akredytacji nie mogą wykonać zabiegu przeszczepu szpiku od dawcy z rejestru NMDP.

W Polsce akredytację ośrodka transplantacyjnego przy NMDP posiadają:

klinika transplantacyjna w Katowicach
klinika trasplantacyjna we Wrocławiu

poprzez nasz rejestr z rejestru NMDP mogą korzystać

klinika transplantacyjna w Bydgoszczy
klinika transplantacyjna w Poznaniu
klinika transplantacyjna we Wrocławiu (pediatria)
klinika transplantacyjna w Katowicach

Wybór ośrodka

Każdy pacjent ma prawo wyboru ośrodka transplantacyjnego – jest to podstawowa zasada i prawo pacjenta obowiązujące w krajach hemisfery zachodniej i reszty krajów cywilizowanych. Trudno zresztą, aby było inaczej skoro wybór ośrodka transplantacyjnego najczęściej decyduje o życiu chorego. Mało kto w kraju jednak z tego prawa korzysta – większość chorych nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw oraz z wpływu doświadczenia danego zespołu transplantacyjnego na wyniki przeszczepień lub obawia się retorsji ze strony instytucji, od których jest uzależniony. Warto uzmysłowić sobie, iż o tym czy chory ma szansę na życie i zdrowie, gdyż będzie przeszczepiony w dobrym ośrodku, czy nie ma żadnej szansy, gdyż trafił do ośrodka miernego, aktualnie w 50% decyduje przypadek. Nieprawdą jest, że wszystkie ośrodki są takie same, nawet jeśli stosują identyczne procedury. Nieprawdą jest, że pacjent nie ma wyboru i musi z przypisanego mu prawem kaduka ośrodka skorzystać pod groźbą utraty możliwości leczenia. To jest łamanie praw nie tylko pacjenta, ale i człowieka, gdyż prawo do decydowania o własnym losie może mieć wyłącznie sam zainteresowany. I najważniejsze – ostatecznego wyboru ośrodka transplantacyjnego dokonuje sam chory lub jego opiekun, a pierwotne skierowanie do kliniki jest tylko sugestią, którą można zaakceptować lub odrzucić.
Choroby leczone przeszczepem szpiku

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Szpiczaki
Histiocytoza
Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)
Wrodzone nieprawidłowości erytrocytów (anemie, aplazje)
Zaburzenia systemu immunologicznego
Wrodzone syndromy mielodysplastyczne
Chłoniaki nieziarnicze (nie-Hodgkinowe)
Inne białaczki
Niektóre nowotwory złośliwe (np. nerwiak)
Niektóre nowotwory niezłośliwe (np. syndrom Hurlera)
Niedokrwistość aplastyczna

Jeżeli jesteś chory na białaczkę

Należy natychmiast rozpocząć proces poszukiwania dawcy !!!

Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy zajmuje się:

Badaniem dawców rodzinnych
Poszukiwaniem i badaniem dawców niespokrewnionych

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia poszukiwania dawcy:

Wniosek o poszukiwanie dawcy w rejestrach (klinika lecząca i transplantacyjna)
Kwalifikacja do przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (klinika transplantacyjna)
Wyniki badań antygenów HLA klasy I i HLA klasy II
lub badania przeprowadzone w naszej firmie
Dobr
Choroby leczone przeszczepem szpiku

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Szpiczaki
Histiocytoza
Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)
Wrodzone nieprawidłowości erytrocytów (anemie, aplazje)
Zaburzenia systemu immunologicznego
Wrodzone syndromy mielodysplastyczne
Chłoniaki nieziarnicze (nie-Hodgkinowe)
Inne białaczki
Niektóre nowotwory złośliwe (np. nerwiak)
Niektóre nowotwory niezłośliwe (np. syndrom Hurlera)
Niedokrwistość aplastyczna

Jeżeli jesteś chory na białaczkę

Należy natychmiast rozpocząć proces poszukiwania dawcy !!!

Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy zajmuje się:

Badaniem dawców rodzinnych
Poszukiwaniem i badaniem dawców niespokrewnionych

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia poszukiwania dawcy:

Wniosek o poszukiwanie dawcy w rejestrach (klinika lecząca i transplantacyjna)
Kwalifikacja do przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (klinika transplantacyjna)
Wyniki badań antygenów HLA klasy I i HLA klasy II
lub badania przeprowadzone w naszej firmie

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl